logo
NOABERSCHAP
 
 

Het Noaberschap loopt nu enkele jaren. Met wisselend succes. In sommige secties wordt daadwerkelijk af en toe hulp gevraagd en gevonden. In andere secties durven de bewoners met hun kleine problemen nog niet aan te kloppen bij de noaber. Da’s jammer, maar het moet ook groeien. Dus... mocht u een probleempje hebben waar u zelf niet uit komt, neem gerust contact op met uw noaber. Wie uw noaber is, vraagt u? Kijk daarvoor op onze website ‘onsaadorp.nl’ onder het kopje ‘Noaberschap’ en ‘Noaberbuurten indeling’.

Noabers gezocht!
En als u daar dan toch even naar kijkt, dan zal u opvallen dat een aantal secties geen noaber meer heeft. Daar zoeken we nieuwe noabers voor. Sectie 4 is de sectie van Jan Kosters, maar hij moet helaas per 1 augustus gaan stoppen. Sectie 7 is niet vacant, maar vanwege een heel vervelende val is Ank geruime tijd uit de running. We wensen haar heel veel sterkte en van harte beterschap. Ook Millie de Bruijn van sectie 11 is vanwege gezondheidsredenen gedwongen om haar functie als noaber neer te leggen. Ook haar wensen we van harte beterschap. En sectie 16, verdeeld in a en b is al geruime tijd vacant. We willen de noabers die vanwege verschillende redenen moesten stoppen, heel erg bedanken voor hun inzet afgelopen jaren. Jullie waren in dit project pioniers en hebben mee gedacht en mee ontwikkeld, om zo te bouwen aan het Noaberschapsproject in Aadorp. Heel hartelijk dank!

Misschien denkt u: zou dat noaberschap iets voor mij kunnen zijn? Maar ik weet nog zo weinig van de taken van de noaber... Hieronder even een korte uitleg.

De ‘Noaber’...
Wat zijn de taken van een ‘Noaber’? Elke noaber is gekoppeld aan een sectie. Als er bij een van de bewoners van die sectie hulp nodig is - te denken valt aan: een wekelijks boodschapje, een incidentele reparatie, enz. - dan is de noaber niet degene die direct deze hulp geeft, maar de noaber is de ‘regelaar’. Hij of zij heeft de contactgegevens van de inwoners van de sectie en zoekt binnen die sectie iemand, die aan de betreffende hulpvraag tegemoet wil komen. Mocht er niemand gevonden worden, dan legt de noaber de hulpvraag neer bij een zgn. ‘noaber-coördinator’. Die gaat bij de andere noabers te rade om alsnog iemand te vinden, die kan helpen. Hoe komt de noaber aan de hulpvraag? Dat kan op verschillende manieren. Een van de andere bewoners van de sectie kan de noaber attenderen op een mogelijke hulpvraag. De noaber houdt zelf contact met de sectie en houdt z’n ogen en oren open. Ook kan een hulpvraag via de ‘noaber-coördinator’ binnenkomen. Welke hulp kan een noaber regelen? Alleen kleine hulpvragen kunnen door een noaber worden beantwoord. Wanneer blijkt dat er professionele hulp nodig is, wendt een noaber zich altijd tot de ‘noaber-coördinator’. Die neemt de hulpvraag dan over en zoekt de passende hulp.

Noabermeeting
Op 23 april kwamen alle noabers bij elkaar in de suite van het Aahoes. Om samen onder het genot van een kop koffie te evalueren hoe het Noaberschap op dit moment “draait”. In een aantal secties wordt dankbaar gebruik gemaakt van de buurtapp. Dat werkt snel en prettig. Veel hulp wordt eigenlijk als vanzelf aan elkaar gegeven, maar soms is het goed als een noaber een beetje coördineert of stuurt. Oftewel: de noabers lopen niet over van het werk, het is een ontspannen “baantje”. Thuiszorg verpleegkundige Ingeborg Berrevoets was bij de meeting aanwezig en vertelde over de zorg die zij namens Zorg Accent in Aadorp mag geven. Ze is heel blij met het Noaberschap: op deze manier kan zij rechtstreeks en snel hulp vragen, wanneer dat bij een van haar cliënten, mede-Aadorpers, nodig is. De volgende Noabermeeting staat gepland voor dinsdagavond 18 juni a.s.

Mocht u meer willen weten over het noaberschap, de werkzaamheden van de noaber, enz. of u wilt zich aanmelden als noaber, dan kunt u dat doen door een mailtje te sturen naar noaberschap@onsaadorp.nl of u kunt direct contact opnemen met de noaber-coördinator: Rob Kranen, 0546-566606, rob@familiekranen.nu

Namens alle noabers een heel goede en behulpzame zomer gewenst!

--------------------------

HET PROJECT - Noaberschap in Aadorp
Op 22 maart 2016 is in ons dorp ‘Noaberschap Aadorp’ van start gegaan. Hiermee proberen we in Aadorp het aloude Twentse noaberschap weer vorm en inhoud te geven. En dat is nodig ook!
De zorgtaken zijn door de landelijke overheid overgeheveld naar de plaatselijke overheden. En dat zorgt soms voor grote problemen. Daarnaast lijken we steeds minder oog voor elkaar te hebben. Dáárom ‘Noaberschap Aadorp’!

We hebben Aadorp verdeeld in 22 kleine “buurtjes”, met in elk buurtje een eigen ‘noaber’ (m/v). Deze ‘noaber’ zal binnenkort even een keer bij u aankomen om kennis te maken en om u zijn/haar hulp aan te bieden. Of dat is al gebeurd.

Hulp vragen? Dat is wénnen.
Dat doen we niet graag. Het liefst zijn we onafhankelijk en biéden hulp aan anderen. Misschien helpen we wel liever, dan dat we geholpen worden. Toch kan het zomaar gebeuren dat we ergens mee in de knel komen te zitten. Of we zitten verlegen om een hand- en spandienst waar we niemand voor kunnen vinden.

Dán is er voor u... uw ‘Noaber’.
Hij of zij wil met alle liefde voor u iemand zoeken, het liefst in de buurt, die u kan helpen met uw probleem(pje). En wie weet kunt u later via de noaber een hulp zijn voor een ander in uw buurt.

Zo wil het ‘Noaberschapsproject Aadorp’ het dorp, de gemeenschap van dienst zijn.

Wat is het doel van dit project?
  1. Oog krijgen voor elkaar. Weer een dorp worden waar mensen niet alleen nááste elkaar, maar ook sámen-leven!
  2. Hulp bieden waar hulp nodig is. Dit gaat over heel eenvoudige vormen van hulp (gras maaien, computerprobleem oplossen, een boodschapje doen...) tot het zoeken van professionele vormen van hulp.
  3. Proberen voor iedereen de juiste zorg te garanderen.
Zodat niemand in Aadorp, jong of oud, tussen wal en schip hoeft te vallen.
Zodat iedereen in Aadorp, jong en oud, kan bijdragen aan een échte sámenleving.

Wat mag u van uw ‘Noaber’ verwachten als u hem/haar om hulp vraagt?
  • Dat hij/zij betrouwbaar en eerlijk is en vertrouwelijk met uw informatie omgaat.
  • Beschermen van uw privacy.
  • Beschermen van uw anonimiteit.
  • Hulp voor u zoeken in de buurt.
  • Of: hulp voor u zoeken elders in Aadorp.
  • Zo nodig en gewenst, in overleg, professionele hulp zoeken.

Bij de Indeling van Aadorp in noaberbuurten kunt u zien in welke sectie u woont en wie uw ‘noaber’ is.
Bij uw ‘noaber’ kunt u aankloppen.