logo
NOABERSCHAP
 
 
Noaberschap in Aadorp
Op 22 maart 2016 is in ons dorp ‘Noaberschap Aadorp’ van start gegaan. Hiermee proberen we in Aadorp het aloude Twentse noaberschap weer vorm en inhoud te geven. En dat is nodig ook!
De zorgtaken zijn door de landelijke overheid overgeheveld naar de plaatselijke overheden. En dat zorgt soms voor grote problemen. Daarnaast lijken we steeds minder oog voor elkaar te hebben. Dáárom ‘Noaberschap Aadorp’!

We hebben Aadorp verdeeld in 22 kleine “buurtjes”, met in elk buurtje een eigen ‘noaber’ (m/v). Deze ‘noaber’ zal binnenkort even een keer bij u aankomen om kennis te maken en om u zijn/haar hulp aan te bieden. Of dat is al gebeurd.

Hulp vragen? Dat is wénnen.
Dat doen we niet graag. Het liefst zijn we onafhankelijk en biéden hulp aan anderen. Misschien helpen we wel liever, dan dat we geholpen worden. Toch kan het zomaar gebeuren dat we ergens mee in de knel komen te zitten. Of we zitten verlegen om een hand- en spandienst waar we niemand voor kunnen vinden.

Dán is er voor u... uw ‘Noaber’.
Hij of zij wil met alle liefde voor u iemand zoeken, het liefst in de buurt, die u kan helpen met uw probleem(pje). En wie weet kunt u later via de noaber een hulp zijn voor een ander in uw buurt.

Zo wil het ‘Noaberschapsproject Aadorp’ het dorp, de gemeenschap van dienst zijn.

Wat is het doel van dit project?
  1. Oog krijgen voor elkaar. Weer een dorp worden waar mensen niet alleen nááste elkaar, maar ook sámen-leven!
  2. Hulp bieden waar hulp nodig is. Dit gaat over heel eenvoudige vormen van hulp (gras maaien, computerprobleem oplossen, een boodschapje doen...) tot het zoeken van professionele vormen van hulp.
  3. Proberen voor iedereen de juiste zorg te garanderen.
Zodat niemand in Aadorp, jong of oud, tussen wal en schip hoeft te vallen.
Zodat iedereen in Aadorp, jong en oud, kan bijdragen aan een échte sámenleving.

Wat mag u van uw ‘Noaber’ verwachten als u hem/haar om hulp vraagt?
  • Dat hij/zij betrouwbaar en eerlijk is en vertrouwelijk met uw informatie omgaat.
  • Beschermen van uw privacy.
  • Beschermen van uw anonimiteit.
  • Hulp voor u zoeken in de buurt.
  • Of: hulp voor u zoeken elders in Aadorp.
  • Zo nodig en gewenst, in overleg, professionele hulp zoeken.

Bij de Indeling van Aadorp in noaberbuurten kunt u zien in welke sectie u woont en wie uw ‘noaber’ is.
Bij uw ‘noaber’ kunt u aankloppen.